Evren’in başlangıcında madde, enerji, zaman ve mekanın hayal etmesi zor bir küçüklük ve sonsuz bir yoğunluk olarak var olduğu bir ve tek gerçeklik haline başlangıç tekilliği diyoruz. Yaklaşık 14 milyar yıl önce bu tekillik Büyük Patlama dediğimiz bir teoriye göre patlayarak açıldı ve Evrenimizin tarihi başlamıştı oldu.

Fizik teorilerine göre, Büyük Patlama’dan bir saniye sonra Evren’e bakacak olursak, 10 milyar derecelik bir ortamda nötron, proton, elektron, anti-elektron (pozitron), foton ve nötrinolar görürüz. Sonra, zaman geçtikçe Evrenin soğuduğunu, nötronların ya protonlara ve elektronlara bozunduğunu ya da protonlarla birleşerek döteryumu (bir hidrojen izotopu) oluşturduğunu görürdük. Soğumaya devam ettikçe, sonunda elektronların çekirdeklerle birleşerek nötr atomları oluşturduğu sıcaklığa ulaşacaktır. Bu “yeniden birleştirme” gerçekleşmeden önce, Evren opak olurdu çünkü serbest elektronlar ışığın (fotonların) güneş ışığının bulutlardaki su damlacıklarından saçılması gibi saçılmasına neden olurdu. Ancak serbest elektronlar nötr atomlar oluşturmak üzere absorbe edildiğinde, Evren aniden şeffaflaştı. Aynı fotonlar – Büyük Patlama’nın son parıltısı olarak bilinen kozmik fon radyasyonu bugün gözlemlenebilir.